Jak używać i czyścić koncentrator tlenowy Philipis EverFlo?

butla z tlenem

Koncentrator tlenowy EverFlo marki Philips to obecnie jedno z najbardziej nowoczesnych urządzeń na rynku wspomagających terapię osób z chorobami układu oddechowego i krążenia. Aby jednak zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo i skuteczność leczenia, konieczna jest właściwa obsługa i konserwacja koncentratora. O prawidłowym sposobie jego użytkowania przeczytasz w poniższym artykule.

Prawidłowa obsługa aparatu

Przed przystąpieniem do terapii, należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Zgodnie z zaleceniami producenta domowy koncentrator tlenu EverFlo należy umieścić co najmniej 15 cm od ścian, mebli i zasłon, gdyż mogą one zakłócać przepływ powietrza do aparatu. Powinien być również umieszczony z dala od urządzeń emitujących ciepło. Pierwszym krokiem jest podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego. Jeśli w terapii nie jest wykorzystywany nawilżacz, należy w odpowiedni sposób podłączyć kaniulę nosową do gniazda wylotowego tlenu. Po tej czynności można nacisnąć przełącznik zasilania. Kiedy zapali się zielona dioda LED, urządzenie jest gotowe do użycia. Po ustawieniu zalecanego przepływu włożyć kaniulę zgodnie z zaleceniami opiekuna.

Konserwacja koncentratora EverFlo

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Dla właściwego funkcjonowania koncentratora należy regularnie przecierać jego obudowę zewnętrzną wilgotną szmatką. Częściej powinno się przecierać otwory w drzwiach filtra – ich zablokowanie skutkuje niewłaściwą pracą aparatu. Trzeba przy tym pamiętać, że nadmierne zwilżanie koncentratora również może wpłynąć niekorzystnie na jego pracę. W przypadku podejrzenia usterki aparatu EverFlo nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy z urządzenia. Czynności naprawcze może wykonać tylko przeszkolony opiekun.